Discuz! 官方站
打印

NIKOND800 AND D800E

NIKOND800 AND D800E

千呼万唤始出来!
(S'N3T8s/f%R(]+\http://www.nikon.com/news/2012/0207_dslr_01.htm

附件

nikond800.png (67.99 KB)

2012-2-9 21:38

nikond800.png

HASSELBLAD  XPAN
ART PANORAMA 170

TOP

向望

TOP

NIKON D800 都要出来了, Canon 5D Mark X 还会远吗?
Soljans Winery

TOP

都在骚动中


微信:tmdfish

TOP

等降价,呵呵


微信:tmdfish

TOP

尼康 D4 D800 四代机群#G+h#T2H*`&L
QQ群 199188757
!Q(K&F"z9T&W1w)Mtmdfish.com2z;}0b5s4E(i(n
前三名拥有D4机身的群成员将成为本群管理员。tmdfish.com*o*k4S2K&^#b:r
无心入D4和D800的朋友请自觉移驾!;k({7N6I$w"P
本群为D4 D800用户交流

24小时出售各种钓鱼用具 各种品牌木蝦 预约电话021365234   地址:21 Sturges rd Henderson(提前预约) QQ: 50888521   NZ钓鱼群: 87608091 NZ狩猎群: 282438920

TOP

D800E应当是风光利器!
HASSELBLAD  XPAN
ART PANORAMA 170

TOP

2999如果价格不是USD,是NZD还差不多。


微信:tmdfish

TOP

打工族,又不作职业,太挣扎.
HASSELBLAD  XPAN
ART PANORAMA 170

TOP

引用:
原帖由 KV4000 于 10/2/2012 16:29 发表
6X!X F3i4p7n+{ ]尼康 D4 D800 四代机群7}+T5T;W!}
QQ群 199188757
-J O4g&H#m'~1N T }
"~2d4?!a%K/|6M'[前三名拥有D4机身的群成员将成为本群管理员。
"d-w;o!V V n%S4u"ytmdfish.com无心入D4和D800的朋友请自觉移驾!'}2j$C!k!D*y(D&x
本群为D4 D800用户交流
*f*]+X*V4|%j4Z(G"Etmdfish.com4000 已确定有部 D4 上有你名字。
Soljans Winery

TOP

引用:
原帖由 well 于 2012-2-10 11:14 发表 TMDfish 新西兰华人社区"G!Z&w-N9X;F"o;O(g2s
2999如果价格不是USD,是NZD还差不多。
5Z;j!c0x(j!]"^:J
"Q+i1\5@9^#r%~9k6{这个价钱比预计的便宜多了~很值得买~

24小时出售各种钓鱼用具 各种品牌木蝦 预约电话021365234   地址:21 Sturges rd Henderson(提前预约) QQ: 50888521   NZ钓鱼群: 87608091 NZ狩猎群: 282438920

TOP

引用:
原帖由 kingiechaser 于 2012-2-10 11:43 发表 2T1~4d9c6I
打工族,又不作职业,太挣扎.
(R8D/T8R)e/Y7K6w(}+O1`"D d3^'e#U
tmdfish.com.t5X*@2_6I8]+\
这个你必须要弄一台!!!

24小时出售各种钓鱼用具 各种品牌木蝦 预约电话021365234   地址:21 Sturges rd Henderson(提前预约) QQ: 50888521   NZ钓鱼群: 87608091 NZ狩猎群: 282438920

TOP

等小白鼠。


微信:tmdfish

TOP

D4 还是要 USD 6000TMDfish 新西兰华人社区0V/a3T7Z.G m,h
0D3N%T2P*e3u/[
http://www.nikon-d800.net/
9@/Y*c"|7w/|1g:O&f#l7o!e.k9]1D&j
)D:n#t/b$T9i0@
TMDfish 新西兰华人社区:G!h!z)o+c2I6Q!Y
http://nikonrumors.com/2012/01/1 ... s-for-2699-99.aspx/
Soljans Winery

TOP